Haikyu!!

2015TV-142 Seasons8.8/10

Inspired by a championship match he sees on TV, junior high schooler Hinata joins a volleyball club and begins training, despite his short height.

Genres:Anime Series, International TV Shows, Teen TV Shows

Cast:Ayumu Murase, Kaito Ishikawa, Satoshi Hino, Miyu Irino, Yu Hayashi, Koki Uchiyama, Soma Saito, Nobuhiko Okamoto, Yoshimasa Hosoya, Toshiki Masuda, Kaori Nazuka, Hiroshi Kamiya, Kazunari Tanaka, Daisuke Namikawa, Hiroyuki Yoshino, Sumire Morohoshi, Yuichi Nakamura, Yuki Kaji, Shinnosuke Tachibana, Mark Ishii, Ryohei Kimura, Ryota Takeuchi, Hisao Egawa, Subaru Kimura

Production Country:Japan

Rate:

New Season Added:November 1, 2019

Similar Titles

Popular on Netflix

Recently Viewed

Popular on Disney+

Popular on Hulu