K.O.3an Guo

2009TV-141 Season5.3/10

In the Silver Dimension, Liu Bei, Guan Yu and Zhang Fei plan to enroll in an elite academy as sworn brothers, but KO One visitors derail the plan.

Genres:International TV Shows, TV Comedies, TV Sci-Fi & Fantasy

Cast:George Hu, Chen De-xiu, Bo Yan, Lorene Ren, Tsai Yi-chen, Benjamin H. Wang, Wes Lo, Shao Xiang, Pets Tseng, Nylon Chen, Wu Xiong

Production Country:Taiwan

Rate:

Added to Netflix:April 30, 2019

Similar Titles

Popular on Netflix

Recently Viewed

Popular on Disney+

Popular on Hulu