Falling Into Your Smile

2021TV-141 Season

After joining an all-male e-sports team, an amateur gamer tests her skills and leads her team to the world championships. Based on a novel.

Genres:International TV Shows, Romantic TV Shows, TV Comedies

Director:Qiu Zhongwei

Cast:Xu Kai, Cheng Xiao, Zhai Xiaowen, Yao Chi, Zhou Yiran, Rachel Wang, Xiao Kaizhong, Gao Han, Qi Yandi, Wang Yijun

Rate:

Added to Netflix:April 15, 2022

Similar Titles

Popular on Netflix

Recently Viewed

Popular on Disney+

Popular on Hulu