Dorohedoro

2020TV-MA1 Season

Amnesiac Caiman seeks to undo his lizard head curse by killing the sorcerer responsible, with his friend Nikaido's help. In the Hole, that's a threat.

Genres:Anime Series, International TV Shows

Cast:Wataru Takagi, Reina Kondo, Kenyu Horiuchi, Yoshimasa Hosoya, Yu Kobayashi, Kengo Takanashi, Miyu Tomita, Toru Nara, Mitsuhiro Ichiki, Hisao Egawa, Soungdok, Mayu Udono, Anri Katsu, Shinichiro Miki, Hozumi Goda, Tetsu Inada, Takuma Terashima, Ryohei Kimura, Yuki Kaji

Production Country:Japan

 Dorohedoro (2020) on IMDb

Click to Rate:

Added to Netflix:May 28, 2020

Similar Titles

Popular

Recently Viewed